Declaratia de avere si de interese 2022 - Contabil Sef

DECLARAŢIE DE AVERE
30 de zile de la numire

Ciobanu Th. Crenguța-Luminița - Contabil sef la Biblioteca Judeteana Mihai Eminescu

Decralatia de avere

Declaratia de interese

Declaratia de avere anuala - 2022

Declaratia de interese anuala - 2022