Obiective

 Diversificarea ofertei culturale şi satisfacerea cerinţelor exprimate de membrii comunităţii prin proiectarea şi derularea unor programe culturale care definesc biblioteca drept centru multicultural;

Studii şi cercetări ştiinţifice de înaltă ţinută academică având ca rezultat remarcabil volumul "Studii eminescologice. Études sur Eminescu. Eminescu Studies. Eminescu Studien" singura publicaţie serială actuală de cercetări eminescologice din România; Catalogul „Fondului documentar Eminescu” – vol.1,2,3; Monografia Bibliotecii Judeţene “Mihai Eminescu”;

Diversificarea şi creşterea calităţii serviciilor de bibliotecă având drept scop atragerea la lectură – vizite bibliotecă;

Susţinerea unui dialog de înaltă ţinută între grupuri şi indivizi în cadrul dezbaterilor, colocviilor, simpozioanelor, medalioanelor aniversare şi comemorative organizate în scopul accentuării rolului bibliotecii ca spaţiu al comunicării şi contactelor

Punerea în valoare a patrimoniului bibliotecii prin participarea la seminarii, conferinţe, simpozioane profesionale, prezentări de carte;

Achiziţionarea unităţilor de bibliotecă în concordanţă cu principiile: asigurarea continuităţii colecţiilor, păstrarea caracterului enciclopedic, impunerea criteriului valoric şi al actualităţii informaţiei, menţinerea echilibrului între cererea utilizatorilor şi oferta instituţiei;

Mediatizarea permanentă a instituţiei în mass media locală şi naţională;

Promovarea patrimoniului bibliotecii şi a rolului ei în comunitate prin materiale de promovare;

Dezvoltarea relaţiilor cu utilizatorii pe baza unui parteneriat activ, prin asigurarea unui mediu de învăţare pentru toate vârstele, printr-o ofertă de educaţie continuă şi realizarea unei atmosfere confortabile de studiu;

Utilizarea tehnologiei moderne în catalogarea, clasificarea şi diseminarea informaţiei, cu accesul gratuit pentru utilizatori la toate serviciile informatice;

Studierea permanentă a necesităţilor de lectură, a pieţei informaţionale, satisfacerea publicului utilizator;

Formarea şi perfecţionarea bibliotecarilor ca proces continuu realizat prin:

-    studiu individual

-    dezbateri pe microcolective, de regulă în aria birourilor specializate, pe diverse aspecte întâlnite în activitatea practică

-    parcurgerea programelor de pregătire, perfecţionare şi specializare profesională organizate de Centrul de Pregătire Profesională în Cultură de pe lângă Ministerul Culturii şi Cultelor, la Bucureşti şi Buşteni:

Sprijinirea bibliotecilor publice prin schimburi interbibliotecare, cu accent pe cărţile valoroase din punct de vedere al interesul comunităţii locale, vizite ghidate ale utilizatorilor din judeţ precum şi asistenţă profesională de specialitate.