Regulament. Legislatie

1. LEGE Nr. 334 din 31 mai 2002 
Legea bibliotecilor 
Republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, in temeiul art. II din Legea 593/2004 
 
2. O.U.G. 189/2008, cu modificarile si completarile ulterioare
 
3. Legea 153/2017010 - cu modificarile si completarile ulterioare 
 
4. Legea depozitului legal
LEGE Nr. 111 din 21 noiembrie 1995
privind constituirea, organizarea şi funcţionarea Depozitului legal de tipărituri şi alte documente grafice şi audiovizuale
Republicată în Monitorul Oficial al României, cu modificarile si completarile ulterioare
 
5. Legea nr. 182 din 25 octombrie 2000 cu modificarile si completarile ulterioare
privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil
Publicată în Monitorul Oficial al României 
 
6. Legea 78/2014 privind reglementarea activitatilor de voluntariat in Romania
 
7. Legea 53/2003 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare
 
 

9. Regulament de ordine interioară - Revizuit 2021

10. Regulament privind accesul utilizatorilor în bibliotecă

11. Manual de biblioteconomie

12. Legea 53/2003 - Codul muncii

13. Depozitul legal judetean

14. Regulament privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din cadrul Bibliotecii Județene ”Mihai Eminescu” Botoșani