Misiunea bibliotecii

Biblioteca Judeţeană "Mihai Eminescu" Botoşani instituţie de distinsă ţinută culturală, fondată în 1882, serveşte, de peste un secol, interesele de informare, studiu, educaţie, lectură si recreere ale utilizatorilor săi, oferind acces liber, gratuit si nediscriminatoriu la informaţie şi cunoaştere prin baza de date si colecţiile proprii. 

În activitatea desfăşurată am urmărit permanent integrarea reală a bibliotecii noastre în comunitate, în vederea realizării obiectivului principal: satisfacerea nevoilor utilizatorilor. Acceptând că biblioteca viitorului va fi una deopotrivă electronică, dar şi una cu publicaţii tradiţionale, am avut în vedere realizarea unui fericit echilibru în trecerea uşoară de la tradiţie la modernitate, fenomen menit să schimbe mentalitatea oamenilor, clădită de secole, despre ceea ce trebuie să fie o bibliotecă.

Noi ne numărăm printre cei care credem că biblioteca tradiţională va supravieţui atât ca formă cât şi ca instituţie, deşi reţelele electronice permit individului să creeze materiale şi să le distribuie, de multe ori în mod haotic, pe căi care ocolesc editorul tradiţional şi biblioteca. Ceea ce nu poate acesta să realizeze singur este gestionarea ştiinţifică a informaţiei (catalogare, clasificare, diseminare), factor hotărâtor într-o societate bazată pe performanţă intelectuală.

În mod paradoxal, biblioteca este locul de care avem nevoie atunci când nu ştim ce vrem.

De aceea, definitoriu pentru perfecta ei funcţionare este un personal bibliotecar specializat. Rolul bibliotecarului este esenţial în complexul proces al cunoaşterii nevoilor de studiu şi de informare ale utilizatorilor, în organizarea formelor de promovare a lecturii şi activităţilor culturale.

Viitorul profesiei noastre este organic legat de performanţele intelectuale şi de educaţie ale noilor generaţii, căci biblioteca este, în fapt, însuşi procesul de învăţare.

În acelaşi timp ne preocupăm, prin mijloace specifice, de ceea ce, în termeni biblioteconomici numim "petrecerea timpului liber".

Drept urmare, strategia managerială s-a concentrat pe găsirea celor mai accesibile modalităţi de punere în valoare a întregului tezaur bibliotecar, astfel încât, prin complexitatea activităţilor organizate în colaborare cu numeroşi parteneri , biblioteca a devenit un adevărat forum de idei şi afirmare de talente şi pasiuni.

Reuşitele profesionale ale acestora, în toate domeniile de activitate se datorează în mare măsură modalităţilor de continuă atragere spre lectură şi educaţie permanentă pe care le oferim.

Mediatizarea de care se bucură activitatea instituţiei este încă o dovadă a importanţei strategice, deosebite pe care biblioteca o are pentru comunitate.