Serviciul metodologic

  Serviciul metodologic
 
 

este un serviciu specializat al Bibliotecii Judeţene

cu rol de îndrumare şi coordonare a activităţii bibliotecilor publice

de pe raza judeţului Botoşani
 

Are următoarele atribuţii:

  • Coordonează activităţile de relaţii cu publicul al bibliotecilor subordonate.
  • Organizeaza instruiri şi schimburi de experienţă între bibliotecari,
  • Informează bibliotecarii în legatură cu noutăţile din bibliotehnie.
  • Supraveghează respectarea de către bibliotecari a standardelor şi STAS-urilor din domeniu.
  • Informează Administraţiile locale despre noutăţile legislative din domeniu şi urmăreşte modul de aplicare a Legislaţiei de bibliotecă pe raza judeţului.
  • Desfăşoară activităţi de lobby pe langă administraţiile locale pentru susţinerea activităţilor de biblioteca.
  • Planifică perfecţionarea profesională a bibliotecarilor
  • Colectează datele despre activitatea bibliotecilor arondate şi întocmeşte rapoartele statistice anuale


Biblioteca Judeţeană exercită atribuţii de coordonare şi îndrumare

pentru 71 de biblioteci din judeţul Botoşani:
- 1 biblioteca municipală,
- 5 biblioteci orăşeneşti şi
        - 65 de biblioteci comunale      

Evenimente culturale

ukash

ukash kart

kisisel blog

backlink